Ūkininko sodybos įkūrimas: nuo ko pradėti?

Ūkininko ūkio sodybos projektai rengiami norint žemės ūkio paskirties žemės sklype statyti ūkininko sodybą. Sodybos sukūrimui būtini 2 dokumentai: parengtas ir suderintas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ir statybos leidimas ūkininko sodybos statiniams.

Ūkininko sodybą galima įkurti tik nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype, kurio dydis- ne mažesnis kaip 2 hektarai. Ūkininko sodybos vietos parinkimas (formavimas) yra viena iš kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rūšių.

Ūkininko ūkio sodybos įkūrimas priklauso nuo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, nes vykdant kaimo plėtrą, atliekamas ūkininko sodybos projektavimas, ūkininko sodybos formavimas ir ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Ūkininko ūkio sodybos formavimo projekto parengti būtini šie dokumentai:

Žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro išrašas;
Žemės sklypo planas;
Ūkininko pažymėjimas;
Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas;
Rajono savivaldybės architektūros skyriaus išduotas planavimo sąlygos.