Daugiabučių namų projektavimas

Rengiame daugiabučių gyvenamųjų namų projektinius pasiūlymus, pastatų techninius projektus, atliekame visas projektavimo paslaugas, reikalingas statybą leidžiančio dokumento gavimui:

 1. projekto vadovo paslaugos.
 2. sklypo dalies plano parengimas.
 3. architektūrinės projekto dalies parengimas.
 4. Bendrosios projekto dalies parengimas.
 5. Projekto koordinavimas ir derinimas.
 6. pastato konstrukcijų dalies parengimas.
 7. Elektrotechnikos dalies parengimas (pastato tinklai).
 8. Elektroniniai ryšiai (pastato).
 9. Lauko elektroniniai ryšiai.
 10. Vidaus vandentiekis ir buitinės nuotekos.
 11. Šildymas- vėdinimas, oro kondicionavimas (pastato tinklai).
 12. Gaisrinė signalizacija (pastato tinklai).
 13. Gaisrinė sauga.
 14. Procesų valdymo ir automatizacijos dalis.
 15. Žaibosauga.
 16. Energetinis naudingumas A++ (projektinis).
 17. Insoliacijos projektas.
 18. Projekto ekspertizė.
 19. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas.

Atliekame projekto įgyvendinimo autorinę priežiūrą, projekto vadovo paslaugas.