Kokie minimalūs atstumai nuo sklypo ribos iki statomų pastatų turi būti išlaikyti?

Statinių išdėstymo namo sklype gretimų sklypų atžvilgiu reikalavimai vienbučių ir dvibučių namų statyboms nustatyti statybos techniniame reglamente (toliau- STR) STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“. STR aiškiai nurodyta, kad būtina išlaikyti 3 m atstumą nuo sklypo ribos. Norint statyti arčiau nei 3 m atstumu nuo sklypo ribos, būtinas rašytinis kaimyninio sklypo savininko sutikimas. Skaitykite toliau